Bib Horaz

 • Uzyn beden bürünç Bib horaz kir ýuwýan maşyn bürünç kran haýal öwrüm kartrij kran keramiki klapan ýadrosy bürünç bib horaz

  Uzyn beden bürünç Bib horaz kir ýuwýan maşyn bürünç kran haýal öwrüm kartrij kran keramiki klapan ýadrosy bürünç bib horaz

  Bib horazyny satyn almak üçin wideo gollanma Gurluşyk materiallary bazaryna gezelenç ediň, güneşli bibli horaz adamy haýran galdyrýar. Kranlar el bilen basylýar, çekilýär, aýlanýar, pedal, awtomatiki induksiýa. Hatda amatly ýerler hem üýtgeýär we bahalaryň tapawudy! laýyk önüm, bibli horaz satyn almak üçin aşakdaky gollanma serediň, bu köp kömek edip biler : 1 color Reňkini otagyň esasy reňkine görä düzüň 2 use Ulanyş endiklerine görä tutawajy saýlaň 3 functions Şoňa görä funksiýalary saýlaň. ..
 • Gysga göwrümli bürünç bib horaz açyk mis bib horaz kir ýuwýan maşyn kran Bürünç Bib horaz bürünç bib kran

  Gysga göwrümli bürünç bib horaz açyk mis bib horaz kir ýuwýan maşyn kran Bürünç Bib horaz bürünç bib kran

  Kran satyn almagy öwrenmek (1) Kranyň içinde keramiki klapan ýadrosy bar, keramiki klapan ýadrosy kranly möhürlenýär, syzmak aňsat däl we klapan ýadrosynyň ulanylyş wagty 2 ~ 3 ýyla ýetip biler we hyzmat möhleti köne rezin ýassyk klapan ýadrosy bary-ýogy ýarym ýylda galdy (2) kran misden ýasalanmy?Gowy kran mis bilen ýokary hilli turbany pos bilen ulanmaly däl (3) Kranyň agzynda süzgüç barmy?Kran rozetkasyna metal material süzgüç n ...
 • Vanna armaturlary bürünç şepbeli sowuk bürünç bib horaz Japanaponiýa stili bürünç bib horaz fengkaý bib horaz haýal öwrüm kartrij kran

  Vanna armaturlary bürünç şepbeli sowuk bürünç bib horaz Japanaponiýa stili bürünç bib horaz fengkaý bib horaz haýal öwrüm kartrij kran

  Wideo Kran satyn almak üçin birnäçe möhüm nokat 1.Kooper materialy bib Bib horaz häsiýetine degişlilikde mis, kredit materialyny alan ilkinji seçip alyş materialyna öwrüldi, esasanam bürünç orta söweş bakteriýa täsiri sebäpli eýýäm tassyklamak üçin abraýly laboratoriýa tapylýar. Vanna köplügini goraýan ýokary derejeli marka, bib horaz noumenon hökmünde hyzmat etmek üçin ajaýyp görnüşi saýlaýar, beýleki materiallar hil taýdan ejir çekýär, eýýäm gutulgysyz tendensiýany ýok edýär.2.Elektroplati ...
 • Bürünç suw kranlary

  Bürünç suw kranlary

  Kranyň gowy ýa-da erbet hilini nädip bilmeli? 1) Daş görnüşine serediň Çeçotka / kran ýuwlandan soň, kranyň okislenmeginiň öňüni almak üçin nikel ýa-da hrom bilen örtülen bolmaly.Kranyň üstünde bitarap duz sepmek synagyndan soň, örtük synagdan soň belli bir döwürde poslamaly däldir we diňe bazara satmak üçin bitarap duz sepmek synagyndan geçmeli.Surfaceeriň aýna ýaly ýagtydygyny, hiç hili okislenme nokady bolmazdan, köpürjikleriň, reňkleriň birmeňzeşdigini barlaň.2) Polat tutawajyny barlap görüň ...