Biz hakda

weiyu

“Fengcai” seriýasy 2003-nji ýylda döredilen Taizhou Daqiu Sanitar Ware Co., Ltd.Önümçilik liniýasy doly we hiline gözegçilik berkdir. Bürünç poluň zeýkeşini, bib horazyny, burç klapanlaryny we beýleki hammam enjamlaryny ösdürmäge, öndürmäge we satmaga ýöriteleşendir;Mishli mis hammam enjamlary önümlerine ünsi jemleýär.Dizaýn, gözleg, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän giňişleýin kärhana.

Biz elmydama "jikme-jiklikler hilini, hil üstünliklerini kesgitleýär Fengcai" ussatlygyna eýerýäris we has takyk hilli ýokary derejeli mis mis hammam enjamlaryny öndürmäge, önümiň hilini we jikme-jikliklerini kämilleşdirmäge çalyşýarys, a sarp edijiler üçin amatly, sagdyn, ekologiýa we dostlukly durmuş.

Daqiu 20 ýyla golaý wagt bäri içerki we daşarky bazarlaryň ösüşine üns berýär we TOTO, Kohler, Lens, Ok we ş.m. ýaly halkara sanitariýa enjamlary markalary bilen doly hyzmatdaşlyk edýär, önümler Japanaponiýa, Europeewropa, Günorta eksport edildi. Gündogar Aziýa we beýleki daşary ýurt bazarlary.Oýlap tapyş, peýdaly model we daşky görnüş üçin 40-dan gowrak patent bar.Ajaýyp ussatlyk we soňky on dokuz ýylda önümçilik tejribesini goldaýan ýokary derejeli daşary ýurt kärhanasy tarapyndan toplanan gaty jikme-jiklik talaplary bilen.

lc

Önümçilik prosesi

Poluň zeýkeşini tamamlamak üçin 17 proses bar: çig mal saýlamakdan - kesiş materiallary - ýasamak - şekillendirmek - kesilen gyrasy - atyş partlamasy - öwrüm - degirmen gyrasy - içki diwar oýulan nagyş nagyşlar - ýalpyldawuk - nepis polat - elektroplatasiýa - gözden geçirmek - duz sepmek synagy - logo nyşany - gaplamak, hemmämiz has gowy hyzmat etmek üçin berk tutum alyp barýarys. Her bir müşderiniň ösüş hereketlendirijimizdigine ynanýarys.Has köp sarp edijini Hytaýyň iň oňat pol zeýkeşleriniň iň ýokary hilli lezzet almagy üçin Fengcai agzasy her gün yzygiderli tagalla edýär.