1500mm bürünç çyzykly pol zeýkeş 7 sm giňlikdäki zeýkeş, ýöriteleşdirilen bürünç poluň drenajy, hammam üçin 1000mm bürünç çyzykly zeýkeş 1000mm bürünç çyzykly pol drenajy

1500mm bürünç çyzykly pol zeýkeş 7 sm giňlikdäki zeýkeş, ýöriteleşdirilen bürünç poluň drenajy, hammam üçin 1000mm bürünç çyzykly zeýkeş 1000mm bürünç çyzykly pol drenajy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Daqiu 20 ýyla golaý wagt bäri içerki we daşarky bazarlaryň ösüşine üns berýär we TOTO, Amerikan Standard, Lens, Ok .. we ş.m. ýaly halkara sanitariýa enjamlary markalary bilen doly hyzmatdaşlyk edýär. Önümler Japanaponiýa, Europeewropa eksport edildi. , Günorta Gündogar Aziýa we beýleki daşary ýurt bazarlary.Oýlap tapyş, peýdaly model we daşky görnüş üçin 40-dan gowrak patent bar. Soňky on dokuz ýylda önümçilik tejribesini goldaýan ýokary derejeli daşary ýurt kärhanasy tarapyndan toplanan ajaýyp ussatlyk we aşa jikme-jiklik talaplary bilen. Drenajyň göwher görnüşi adaty ululykda bolup biler. Uzynlygy 60 sm, uzynlygy 80 sm, uzynlygy 100 sm, uzynlygy 120 sm, uzynlygy 150 sm. Şol bir wagtyň özünde ululygy 60,5 sm ululykda düzülip bilner ......

trh (1)
trh (2)

Aýratynlyklary

1. Çig material: -------------------------------------- GB-HPB59-1 Bürünç;

2 Ölçegi: -------------------------. Uzynlygy 300mm-den 1500mm ýa-da müşderiniň islegi boýunça

3. Gelip çykan ýeri: --------------------------------- Zhejiang, Hytaý

4.Model Nook: --------------------------------------- 7 sm-göwher

5. faceerüsti bejermek: --------------------------- Chrome plastinka, ýalpyldawuk

6.OEM we ODM hyzmaty ---------------------- goldaw

7. Reňk: ------------------------------------------- Chrome, Gun çal, Gara

8. Suw akymynyň tizligi: ------------------------------ 36L / min-40L / min

9.OEM gowşuryş wagty: -------------------------- 30 gün töweregi

10.Eksport porty: ---------------------------------- Ningbo.Şanhaý

Nisbi surat

ghm (6)
ghm (3)
ghm (7)
ghm (4)
ghm (1)
ghm (2)
ghm (5)

Sergi suratlary

exvd (3)
exvd (1)
exvd (4)
fgn

Sorag-jogap

1-nji sorag:Hil gözegçiligi barada nädip edýärsiňiz?

J: Hil hemme zatdan ýokarydyr.Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine uly ähmiýet berýäris.Her önüm gaplanylmazdan ozal zawodyň hil standartyna laýyk bolmalydyr.

Q2. Önümleriňiz üçin iň az mukdar barmy? Hawa bolsa, bu MOQ näme?

J: Hawa, bu ýöriteleşdirilen önüm üçin iň az mukdar 5 toplum bolar. Sargyt etmek üçin hoş geldiňiz.

3-nji sorag, Içerki bazarda öz markaňyz barmy?

J: Hawa, "Feng cai" markamyz bar we has takyk hilli ýokary derejeli mis mis hammam enjamlaryny döretmäge, önümiň hilini we jikme-jikliklerini kämilleşdirmäge çalyşmak, amatly, sagdyn, ekologiýa we dostlukly bolmak isleýäris sarp edijiler üçin durmuş.

trh

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň